Bejelentés


Lélekgyógyítás A gyógyulás a lélekben kezdődik


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


MAJA CIKLUSOK


"A Változás lényege, hogy a megszokott anyagi világ kitágul, belép mindennapjainkba a spiritualitás, a Szellem egyre nagyobb teret kap, és mindenki számára elérhetővé válik az Erő, mellyel saját életünk és világunk teremtőivé válhatunk.

A maják ciklusokban gondolkodnak. Számukra az események nem élesen elkülöníthetőek, hanem összeolvadnak, az egyik energia finoman halványodva adja át helyét az újnak, így meghagyva az időt mindenkinek, hogy leváljon róla, és felkészüljön az új érkezésére. Egyszerre több időben gondolkodnak, így teljesen érthető, hogy ezt az utolsó 1008 napot hogyan lehet két egymást követő kisebb, és egy harmadik átfogó ciklusra felosztani. Ezt a három szakaszt Dr. José Argüelles vázolta fel, a maja prófécia egyik kutatója és megfejtője.

 

Az első ciklus a Hajnal Ura eljövetelének ideje. Ez az időszak 2010. október 22-től 2012. December 20-ig tart, és 7 egyenlő szakaszt foglal magába. Célja, hogy bolygónk tudatossága emelkedjen, és támogatást kapjunk a bioszféra-nooszféra átmenetre, most, hogy az emberi civillizáció irányíthatatlanná válik. (A bioszféra bolygónk és légkörének azon része, melyet jelenleg az élet áthat, míg a nooszféra magába fogja foglalni a Föld körül lévő tudati réteget is.) Ezalatt az időszak alatt a materialista, anyagi világ uralma exponenciálisan csökken egészen a ciklus végéig.

Ennek a 791 napnak lényegi mondanivalóját és a feladatokat, a bejárandó utat leginkább a hozzárendelt színek alapján lehet értelmezni.

A ciklus felépítése:

 

1. A Hajnal Eljövetelének Ura * HIDEG KÉK

2010. október 22. - 2011. február 11.

A kék szín a befelé fordulást, elcsendesedést, passzivitást szimbolizálja. Ebben az időszakban feladatunk, hogy magunkba mélyedjünk, felkutassuk és megtaláljuk belső hangunkat, erőnket; kapcsolatot teremtsünk Valódi Önmagunkkal és Lelkünkkel. Fontos a belső stabilitás, Valódi Esszenciánk megtalálása, mert csak önmagunkkal karöltve tehetjük meg a ránk váró lépéseket, és fejlődhetünk a bolygóval és az Univerzummal együtt.

 

2. A Hajnal Elindításának Ura * ZÖLD

2011. február 12. - 2011. június 04.

Ez az időszak a zöld színnel van átitatva. Ez a saját magunkra szánt idő és tér ideje. Mivel már kapcsolatban vagyunk önmagunkkal, ez segít, hogy a magunkra fordított figyelemmel megleljük utunkat, és elinduljunk saját életcélunk beteljesítése felé. Meg kell látnunk határainkat, és ledönteni azokat, melyek már nem szolgálnak minket, és életre hívni az újakat, melyek támogatnak és emelnek minket. Ez az újnak való megnyílás időszaka, mely által megtisztíthatjuk és feldolgozhatjuk a szívünkben rejlő érzéseket, ezáltal felkészülve a következő időszakra.

 

3. A Hajnal Feltöltésének Ura * SÁRGA

2011. június 5. - 2011. Szeptember 25.

Ebben a 113 napban feladatunk, melyet a sárga szín hív életre, hogy a megtalált és belül megerősített céljainkat átitassuk a bölcsességgel, tiszta Szellemi energiákkal. Lehetőségünk nyílik meglelni az árnyalatnyi különbséget az egónk, az alacsony rendű elménk tudása és a magasabb tiszta tudás között. Ez a felismerés tud közelebb vinni minket Felettes Énünkhöz, és feltölteni fizikai világunkat, életünket, testünket a tiszta tudás energiájával. Felfedezhetjük saját fényünket, melyet ha behívunk és beépítünk életünkbe, egy magasabb szinten tapasztalhatjuk meg azt.

 

4. A Hajnal  Spektralizálásának Ura *NARANCS

2011. Szeptember 26. - 2012. január 16.

Ha AZ előző három szakasz kihívásait sikeresen átírtuk pozitív tulajdonsággá, akkor ebben a 113 napban lehetőségünk nyílik arra, hogy kidolgozzuk magunkból régi, mélyre nyúló sérüléseinket, melyeket Lelkünk legsötétebb zugába száműztünk. Ekkor felszínre kerül minden, ezáltal lehetőséget kapunk arra, hogy elengedjük ezeket a tapasztalásokat, felszabadítsuk a bennük raktározódott energiákat, integráljuk a hozzájuk kapcsolódó aspektusokat. Ezzel egyidőben megkérdőjeleződik összes emberi kapcsolatunk, előtérbe kerül az érzelmi alapon való függőségek kérdése. Ez az időszak megtámogat minket mind régi érzelmi sokkjaink elengedésében, mind függő kapcsolataink felszámolásában.

 

5. A Hajnal Kozmikus Felragyogásának Ura *VÖRÖS

2012. január 17. - 2012. május 8.

Mire ehhez a szakaszhoz érünk, jó esetben sikerült kapcsolódnunk Lényünk Valódi Esszenciájához, megteremtettük az új életünket, kapcsolódtunk a magasabb bölcsességhez, ezzel segítve egónknak elfoglalni valódi helyét, átdolgoztuk magunkat régi érzelmeinken és felszámoltuk kapcsolatainkat, melyek már nem támogatják fejlődésünket. Ha ezen a folyamaton végigmentünk, akkor megérkeztünk egy magasabb szintre. Ebben a pár napban lehetőségünk nyílik arra, hogy meglássuk az Újat életünkben, és elinduljunk ezen új minőségek felé. A vörös a kezdet, az elindulás színe. Óriási erőt tud adni, hogy elinduljunk az új úton, mely már láthatóvá vált számunkra. Valamint lehetőséget teremt, hogy a magasabb dimenziókból érkező energiák képesek legyenek megnyilvánulni fizikai világunkban. Erőt és tüzet ébreszt bennünk, hogy végleg elégessük, ami már nem szolgál minket, és elinduljunk az új úton.

 

6. A Hajnal Én-átalakulásának Ura *LILA

2012. május 9. - 2012. Augusztus 29.

Ez az időszak hivatott megtámogatni azt, hogy belső lényünk is átalakulhasson. Ha sikerült teljes mértékben összekapcsolódnunk Lelkünkkel és Felettes Énünkkel, valamint az összes aspektusunkat integráltuk életünkbe, akkor megszületett bennünk egy új Én, mely nemcsak hogy erősebb egyszerű fizikai énünknél, hanem dimenziókon és világokon ível át, Hiba! Nincs megadva fájlnév.Folyamatos kapcsolatban van a Szellemmel, így megvan a belső tudása, hogy mit és hogyan tegyen. Ennek az Énnek eljön az ideje, hogy megszülessen az új minőségbe, ezáltal megszületünk Mágusként. De ez az időszak magával hozza a halált is. Ugyanis korábbi kicsi énünknek, egónknak ITT és most meg kell halnia, csatlakoznia kell a nagyobb egységhez, melynek piciny része, és át kell alakulnia.

 

7. A Hajnal Én-transzcendenciájának Ura *IBOLYA

2012. augusztus 30. - 2012. december 20.

Ez az utolsó szakasz, a végső lépcső, hogy teljes, Szellemi lényekként tapasztalhassuk meg az Univerzum eddig még nem látott átalakulását, és tiszta szívvel, mély hittel és tudással legyünk képesek várni azt, ami következik. Ezek a napok lehetőséget adnak nekünk, hogy mélyen gyökeret verjünk a Szellemi dimenziókba, és valóban fizikai testtel rendelkező, spirituális lényekké váljunk. Ez az utolsó láncok elszakításának ideje, a teljes átalakulás és egyesülés a Szellemmel. Ezt a szakaszt követi a Zéró Pont és a Galaxis pulzálásának leállása, így valóban fontos, hogy önmagunkon belül stabilak legyünk, hitünk megingathatatlan, és képesek legyünk folyamatos kapcsolatban lenni Magasabb Részeinkkel, mert ez ad majd védelmet és útmutatást az elkövetkező 217 napra.

 

Zéró Pontnak a maják 2012. december 21-ét nevezik. Ez a nap számtalan eseményt hordoz magában: egyrészt itt fordul át a nagy, több ezer éves Szíriusz Ciklus egy új szakaszba, ez a Galaktikus Szinkronizáció ideje, kiteljesedik a 26 éves Harmonikus Konvergencia időszaka, és egyben az Időhajó Föld 2013 Útjának kezdete is ez. Ekkor elindul egy új 104.000 tun (102.500 év) idejű galaktikus spirál hullám pulzáció, valamint eljön a Nooszféra Kor hajnala a Földön, és a kozmikus tudatosság áthalad a határértéken. Teljesen kialakul a sarkköri gyűrűk szivárvány víziója.

 

De a maja naptár nem ér véget ezzel a nappal! Ez egy esemény, mely sok lehetőséget hordoz magában, és életre kelt egy új időszakot, mely stabilizálódásához természetesen időre van szükség. Ettől a naptól 2013. július 25-ig összesen 216 nap van, mely szám szimbolizálja a tökéletes kocka rezgését. Ez az időszak egy szünet a galaktikus pulzációban, vagyis várhatóan megáll a galaktikus rendszer lüktetése. Ez azért történik, mert átalakul a Galaxis Spirálrendszere, megszűnnek a régi spirálok, és újak alakulnak helyettük. A pulzálás újraindul, amikor felépül az új Galaxis. Földünk jelenleg a Tejútrendszerben az Orion-övön található. Várhatóan ez az öv is megszűnik, és a bolygó egy új struktúra része lesz. Ez az átalakulás fog 2012. december 22-től 2013. július 25-ig tartani, mert ennek végén indul el az új 104.000 tun idejű hullám.

Ez a 216 nap felosztható 6 tökéletesen egyforma, 36 napos ciklusra. Ez az időszak alakítja ki a Föld Kockáját, mely segítségével áthaladhatunk majd az új hullámba. Ez a második ciklus, melyet José Argüelles leírt.

  

A ciklus szakaszai:

1. 2012. december 22. - 2013. január 26. Kocka alsó része

2. 2013. január 27. - 2013. március 3. jobb oldala

3. 2013. március 4. - 2013. április 8. bal oldala 

4. 2013. április 9. - 2013. május 14. hátsó oldala

5. 2013. május 15. - 2013. június 19. szemközti oldala

6. 2013. június 20. - 2013. július 25. felső oldala

 

Ebben az időszakban a leginkább saját magunk kiegyensúlyozására, energiánk, erőnk megtartására kell helyezni a hangsúlyt, és a csakráink segítségével ennek a kocka alakú energiának a kialakítására kell figyelmünket fókuszálni. Ez az energiaforma nemcsak nekünk ad biztonságot, de átjárót is nyit az új minőségű létbe embereknek és a bolygónak egyaránt. Ez az Új Világ kialakulásának időszaka, egy második teremtési ciklus. Az első teremtés a világ teremtése volt, melyet a Biblia szerint 6 nap alatt teremtett Isten. Nekünk 6x36 napunk lesz arra, hogy megteremtsük az új minőségű életünket és világunkat.

 

(José Argüelles három szakaszt írt le.)

A harmadik, és egyben utolsó ciklus hosszát és ütemét ezen két ciklus adja. Ezt a két időszakot összeadva 1008 napot kapunk, mely felosztható 7x144 napra, és ami kiteszi a nagy ciklust, a Szakrális Erő Visszatérésének időszakát, amely a Szellem erősödéséről és az emberekkel való egyesüléséről szól. Ezalatt az 1008 nap alatt az anyagi világ egyre inkább instabillá válik, elvonódik belőle az energia, miközben felerősödnek a spirituális energiák, és az ismert világunkban újra egyesül a Szellem és az anyag, így megteremtve az 5. dimenziós létet.

Ez a ciklus is elkezdődött 2010. október 22-én, és ez is külön feladatokat ró ránk. Minden szakasznak megvan az üzenete, mely segítségével végigjárhatjuk az utat, mely által behívhatjuk és beépíthetjük életünkbe a Szakrális Erőt.

 

A ciklus időszakai és feladatai:

1. "Vonzd be az Erőt"

2010. október 22. - 2011. március 14.

Ezalatt a 144 nap alatt meg kell találnunk önmagunkban és Felettes Lényünkben az Erőt. Meg kell tanulnunk behívni azt életünkbe, hogy feltöltse új energiákkal, és behozza az új lehetőségeket.

 

2. "Stabilizáld az Erőt"

2011. március 15. - 2011. augusztus 5.

Az Erő behívása az első lépcső, mert azt meg kell tudnunk tartani a mindennapokban is. Ez az időszak a Szakrális Erő életünkben való stabilizálásáról szól, amikor is lehetőségünk nyílik megtanulni, hogyan lehet ezt az energiát minden pillanatban magunkon átengedni és megélni.

 

3. "Szolgáld az Erőt"

2011. augusztus 6. - 2011. december 27.

Fontos a tiszta szándék, a magasabb rendű céloknak való alárendelődés, az egyéni vágyak helyett egy csoport, közösség érdekeinek kell alárendelődni, miközben megtartjuk tiszta Lényünket. Ez a szolgálat, és ez az Erő csak szolgálat által tud megnyilvánulni. Az önös érdekeket már nem segíti, a hatalom, vezetés nem lehet cél többé. Meg kell tanulnunk alárendelődni az Univerzum akaratának, miközben felfedezzük, hogy mi volt születésünkkel a mi akaratunk, és ezt a kettőt összhangba hozva lehet ezt a csodálatos, ősi energiát tisztán, alázatosan használni.

 

4. "Öntsd formába az Erőt"

2011. december 28. - 2012. május 19.

Ebben az időszakban meg kell találnunk ennek az energiának a helyét mindennapjainkban. Meg kell tanulnunk lehozni, és megnyilvánítani a fizikai világban, formát kell adnunk neki. Az átalakulás ezen időszakában az anyagi világ és a spirituális energiák egy szintre érkeznek, majd egymást keresztezve az anyag ereje csökken, míg a szellem tovább ível felfelé.

 

5. "Sugározd az Erőt"

2012. május 20. - 2012. október 10.

Eddig ez egy belső, egyéni munka volt a Szakrális Erővel, de ettől kezdve eljön az ideje, hogy megnyilvánítsuk azt kifelé. Amikor formába öntjük, anyagot adunk neki, úgy elkezd kisugározni a világba. Ha szándékunk és célunk tiszta, akkor hitelesek leszünk, és ezáltal a környezetünkben és a világban is a valódi Erőt és energiát tudjuk közvetíteni. Ezzel a tisztasággal tudunk segíteni és utat mutatni másoknak, hogy ők is csatlakozhassanak önmagukhoz, és összekapcsolódhassanak az energiával.

 

6. "Egyenlítsd ki az Erőt"

2012. október 11. - 2013. március 3.

Ekkor már egyre magasabb szintre jut a Szellemi energia, miközben néha még kicsit vissza-visszazuhan ereje. Ekkor meg kell tanulnunk kiegyenlíteni az Erőt. Ki kell tudnunk egyensúlyozni a dualitás utolsó pillanataiban önmagunkat és világunkat, hogy a folyamat tovább haladhasson. Ebben a szakaszban érkezünk el a Zéró Ponthoz, és borul fel addig stabilnak hitt Univerzumunk. Ezért is fontos az energiák egy szintre hozása, hogy megtarthassuk belső stabilitásunkat.

 

7. "Csatornázd az Erőt"

2013. március 4. - 2013. július 25.

A nagy ciklus utolsó 144 napja ez. Ekkor már építjük a Föld és önmagunk kockáját, miközben épül és stabilizálódik bolygónk körül a Nooszféra. Ezért van szükség arra, hogy képesek legyünk tisztán lehívni az Erőt, mert ezzel nemcsak önmagunknak, hanem a bolygónak is segítjük a Felemelkedését, és az Új Energiában való átlényegülését.

 

1. Mindig légy tudatában annak, hogy Isten mindig jelen van; ne ess kétségbe és ne futamodj meg, de mindig légy szívből alázatos és szeretetben Istennel.

2. Légy békességben mindenkivel, kivétel nélkül.

3. Ne vesztegesd az idődet. Egy nagyon értékes földi életet kaptál, használd bölcsen és kreatívan."

 

(Forrás:

José Argüelles: Galactic Spiral Density Wave and 2012: The Final Cycles of Transformation)

 

 

 

 

 

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!